25.3.2016 bylo do chovných rybníků ve Stříteži vysazeno 800 kg kaříků K1 z Osoblahy.

7.5.2015 byli do Tyrky, Olše a olše 5P vysazeni potočáci ze Slovenska.

5.5.2015 bylo do Olše vysazeno 2000 ks lipana.

23.4.2015 proběhl před Trisií Den Země.

20.4. - 24.4. bylo do pstruhových revírů vysazeno 2346 ks pstruha potočního z vlastní produkce chovných potoků.

8.4.2015 byl do nádrže Kanaďanka vysazen kapr v tržní velikosti

Od 12.5.2014 do 24.5.2014 probíhaly pstruhové výlovy.

17.4.2014 bylo do revíru Olše 5P vysazeno 50kg pstruha potočního v tržní velikosti. Ryby mají od 28 cm do 40 cm.

27.3.2014 bylo vysazeno do revíru Olše 5 a 5p 2000 ks lipana podhorního.

V pátek 10.5.2013 bylo do revíru Olše 5P vysazeno 1500ks lipana a do revíru Olše 5 vysazeno 500ks lipana. Vysazoval p. Miroslav Sikora a p. Roman Martynek.

2.5.2013 bylo vysazeno 400kg kapra. 100kg - Kanaďanka, 100kg - Střítěž r.č.1, 100kg - r.č.2  a 100kg - r.č. 3

Ve středu 23.4.2013 bylo do chovných rybníků ve  Střítěži dovezeno a vysazeno 500 kusů násady kapra 1 . Akce se zůčastnili pánové Kovařík, Loboziak, Iberla a Stanislav Sikora.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sníh a led)byla jarní soutěž v lovu ryb zrušena. Závody proběhnou na podzim, jelikož jsou prostory klubovny zamluveny pro konání akcí našich členů až do prázdnin.

Dne 9.4.2013 byla dovezena a vysazena násada kapra do chovných rybníků ve Střítěži. Malých kapříků bylo 900kg a pocházejí z Rybářství Telč. Průměrná váha byla 0,36kg tj. cca. 2500ks.Vysazování se zůčastnili pánové Loboziak,Kocinec,Iberla,Bulawa,Cymorek a Bobot.

 

Výroční členská schůze.

V sobotu 23.3.2013 od 9:00 hodin proběhla v klubovně na Glejtovně Výroční členská schůze MO ČRS Třinec.Zůčastnilo se jí 54 členů.

Dne 10.3.2013 byl proveden záchranný odlov na potoku Líštnice z důvodu úprav dolního úseku a ústí do Olše. Bylo odchyceno 41ks pstruha obecného, 6 ks jelce a 12 ks ostroretky. Ryby byly vypuštěny do Olše. Akce se zůčastnilo 10 osob.

Dne 2.3.2013 byl proveden na potoku Javorový záchranný odlov ryb z důvodu oprav mostu . Akce se zůčastnilo 8 členů lovící čety. Bylo vyloveno 64 kusů pstruha obecného ve velikosti 10 - 18cm a 7 kusů vranky. Ryby byly vypuštěny do Tyrky.

Na chovném rybníku č.5 byla  provedena výměna výpustného zařízení. Tuto náročnou práci provedli pánové: Loboziak, Iberla, Gluza a Bulawa.Dále bylo dokončeno prořezávání náletových a poškozených dřevin. Opraveny jsou i výmoly na příjezdové cestě od hájenky po areál rybníků.

Od 3.1.2013 probíhá v úředních hodinách vybírání sumářů a jejich následné zpracování. Je možno zaplatit členské příspěvky (do konce února 2013) a zakoupit si povolenku.

Nezapomeňte prosím odevzdat MP sumáře do 15. ledna.

6.11.2011 byl proveden záchranný odlov ryb elektroagregátem na Tyrce z důvodu oprav splavu a odstranění povodňových škod.

6.11.2011 byl proveden záchranný odlov ryb elektroagregátem na potoku Líštnice z důvodu oprav  povodňových škod.

5.11.2011 byl proveden záchranný odlov ry b v areálu TŽ kolem hlavní brány z důvodu nízkého stavu vody a úprav toku.

5.11.2011 byl proveden záchranný odlov ryb elektroagregátem kolem mostu v Třinci u Zobawy z důvodu úprav kolem nového železničního mostu.

1.11.2011 bylo dovezeno a vysazeno do revíru Olše 5 - 12 kg parmy.Vysazovali p.Sikora a p.Kovařík.

Dne 22.10 2011 proběhly na rybníku u klubovny MO ČRS TŘINEC rybářské závody.
Závodů se zúčastnilo 57 rybářů, uloveno bylo celkem 22 mírových kaprů.
1. místo získal s počtem 3. kusů ulovených kaprů o celkové délce 136cm (42,45 a 49cm) p. CIESLAR Zdeněk
2. místo získal s počtem 2. kusů ulovených kaprů o celkové délce 95cm ( 46 a 49cm) p. BRYŠ Tadeáš
3. místo získal za nejdelší ulovenou rybu, kterou byl kapr o délce 53cm p.GOLDMAN Jiří
Dále ještě 2 kapry ulovili 3 soutěžící a to: p. TESÁREK Lubomír o celkové délce 91cm, p. SIKORA Ervin o celkové
délce 91cm a p. MAGEJ Jan o celkové délce 88cm.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili ať už jako soutěžící nebo diváci a samozřejmě celému týmu lidí,
kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu závodů.

  Za organizační výbor JIRKA BRUDNÝ

21.10.2011 bylo do revíru Stonávka 3A vysazeno 8 kg lína,7kg candáta a 7,5kg štiky.

11.10.2011 byl proveden záchranný odlov ryb elektroagregátem u železnižního mostu ve Starém Třinci z důvodu úprav na novém mostě a okolí kolem něho.

14. a 15.10 2011 proběhly ve Střítěži v areálu rybniční soustavy MO Třinec podzimní výlovy.Bylo vyloveno a vysazeno následující množství ryb:

3 565 kg kapra

  13,3 kg štiky

      7 kg candáta

    61 kg amura

Ryby byly vysazeny do revíru Olše 5A  a Stonávka 3A.

Děkuji celé lovící četě,a celému realizačnímu týmu za perfektní plnění úkolů spojených s výlovem. Děkuji kuchařům za vynikající kuchyni.

                                                                                                                                                            Hospodář MO

8.10.2011 bylo do revíru Stonávka 3A vysazeno 352 kg tříletého kapra,dále 6,4kg násady candáta a 32kg dvouletého lína.

6. - 7.10. 2011 byl proveden záchranný odlov na Vendryňce.Děkuji všem zůčastněným a především Mirkovi Sikorovi a Milošovi Zvolenskému za perfektní práci.

Ve středu 28.9. 2011 bylo dovezeno a vysazeno do revíru Olše 5  -  6000 ks ostroretky o velikosti 5 cm.

Ve středu 31.8.2011 bylo do revíru Stonávka 3A vypuštěno cca. 750 ks odkrmeného úhoře a do rybníku Kanaďanka 250 ks úhoříků.Velikost byla od 12cm do 20cm.

3.8.2011 byli do našich tekoucích revírů vysazeni pstruzi duhoví. 

21.6.2011 bylo do revíru Olše 5P vysazeno 100 kg pstruha potočního.Některé kusy měly i 0,5 kg.Ryby byly vysazeny po celém toku.Děkuji p. Václavu Ližanovi a Karlovi Szotkovskému za perfektní pomoc při vysazování.   Hospodář MO

9.6. 2011 bylo do chovných potoků vysazeno 12 000 ks čtvrtročka pstruha obecného.Akce se účastnilo 15 rybářů,kteří pečlivě a opatrně vysadili rybky po celém toku Líštnice,konce Tyrky a části potoka Staviska.Děkuji všem za dobrou práci. 

16.5.2011 bylo do chovných rybníků ve Střítěži vysazeno 1 500 ks rychlené štiky.Poprvé vysazoval i Jakub Konopko.Děkuji všem zůčastněným. 

12.5.2011 v 5:30 hod. byl chycen na revíru Olše 5A - Kanaďanka kapr obecný-šupináč 84 cm.Úspěšným lovcem je pan Rudolf Karzel.Způsob lovu - feeder.

Ryba byla po změření a ověření správcem Kanaďanky p.Mirkem Sikorou vrácena zpět do revíru.

Gratulujeme úspěšnému lovci p.Karzelovi.
 

15.5.2011 budou vysazení pstruzi duhoví ze zdrojů MO. 

V pátek 29.4.2011 bylo vyměněno na rybníku č.3 v revíru Stonávka 3a výpustné zařízení.Výbor a členové děkují p.Loboziakovi,Ližanovi,Gluzovi,Bulavovi a pracovníkům firmy Mrozek za perfektní a profesionální přístup v této nesmírně složité operaci.Vše klaplo na 100% a je již možno pokračovat v lovu.

 

26.4.2010 byl vydán zákaz lovu ryb na rybníku číslo tři revíru Stonávka 3a z důvodu výměny výpustného zařízení.Vyznačeno tabulemi. 

 19.4.2011 bylo do revíru Stonávka 3A vypuštěno 400 kg tříletého kapra.

18.4.2011 bylo dovezeno 650 kg násady kapra do r.č.4 ve Střítěži. 

 16.4.2011 proběhly na Glejtovně závody v lovu ryb.Přítomno bylo 48 lovících.Ulovilo se celkově 12 kaprů.

1. místo -p.Haratek Rudolf,ulovil 2 kapry o celkové délce 104 cm.

2. místo -p.Skarke Roman,ulovil 2 kapry o celkové délce 91 cm.

3. místo -p.Haratek Rudolf,ulovil nejdelšího kapra 53 cm.

Největší rybu ulovil Jakub Toman - candáta 65 cm,avšak ta nebyla hodnocena,neb je hájena.

Od 4.4. do 9.4.2011 proběhly pstruhové výlovy na chovných potocích-Kojkovický,Neboranka a Líštnice. 

2.4.2011 byla dovezena násada kapra do r.č. 7 a 4 ve Střítěži. 415 kg. 

Ve středu 30.3.2011 bylo vysazeno do Olše 5 cca. 9 000 kusů úhořího monté(3 kg),z operačního programu Rybářství.Cena 1 kg je 550 eur.

 

24.10.2010 bylo vysazeno do Střítěže  a na Kanaďanku 109 ks štiky o průměrné velikosti 35 cm,dále 80 kg lína.25.10.2010 bylo do revíru Kanaďanka a Střítěž vysazeno 500 kg kapra nad zarybňovací plán z fondu MO ČRS Třinec.

Aktuality

Od 16.4.2010 je míra lipana na revíru Olše 5P snížena na 27cm!!

Dne 5.5.2010 byl uloven kapr o délce 85 cm na revíru Olše 5A-Kanaďanka.Po vyfocení byl šetrně vrácen zpět do revíru!

 

Abramis cup 2010 je již historií.

 

Akce pořádaná příznivci plavané z MO Třinec se uskutečnila na jednom z rybníků v revíru Stonávka 3A.Za krásného slunečného počasí se na start nakonec dostavilo 18 závodníků.

Ze známých tváří to byli především členové týmu  Ostrava Abramis Sensas -Tomášové Mihula a Kyselovský.

V mělkých vodách rybníka / cca 50 cm/ se nejčastěji lovilo odhozovým prutem.Ruch kolem trati způsobil, že plašené rybky se pohybovaly z dosahu dlouhých bičů.Tomáši Kyselovskému přál los. Sektor , který si vylosoval umožňoval použití  děličky.Ve vzdálenosti 13m byla hloubka kolem 1m a on v pravidelném rytmu tahal jednu plotičku za druhou.Celkem 6820 g. Cejni, kteří se v této době věnovali zcela jiné činnosti, o čemž svědčila výrazná třecí vyrážka, byli loveni sporadicky.

Přestože počet chycených ryb / 1kg na osobu/ byl zklamáním, účastníci Abramis cupu si jistě krásný den u vody užili a vítězové se mohou těšit i z pěkných pohárů a cen od firmy Daiwa a Colmic.

Výsledky: 1.místo  Tomáš Kyselovský     6820g

                  2.místo  David Hruzík              2300g

                  3.místo  Jan     Dubský             1790g

                  4.místo  Pavel Smelik               1080g

                  5.místo  Tomáš Mihula               900g

 

Poděkování patří i sponzorům: MO ČRS Třinec, firmě.Industroprofil Gravel, Rybářskému centru Charlie, rybářskému obchodu Na Náměstí Míru v Třinci, panu Ing. Mariánu Nálepovi , panu Romanu Walicovi a manželům Gaszparovým ,majitelům Penzionu Na půdě v Třinci.

Děkuji za pomoc při propagaci  na stránkách www.plavaná.cz panu Tomáši Mihulovi a panu Richardu Sigmundovi  při propagaci na strankách www.ceskaplavana.cz.

 

Závody na Glejtovně.

V sobotu 17.4.2010 proběhly tradiční jarní závody v lovu kapra.Lovících závodníků bylo celkem 77.Počasí bylo poněkud chladné a toto se odrazilo na aktivitě ryb.Moc při chuti nebyly.Ulovilo se pouze 13 kaprů.Ovšem musím opět vyzdvihnout perfektní kulinářské zázemí,které poskytl náš tradiční tým kuchařů pod vedením Petra Tomana a Radka Pyszka. Dršťková polévka opět nezklamala.Poděkování za bezchybnou akci patří také novému "kulturákovi" Jiřímu Brudnému,který tak zahájil svou činnost ve výboru MO Třinec.1.místo vyhrál p.Petr Králíček,za celkový součet délek 106 cm.2.místo p.Jan Pilch,součet 54 cm.3.místo za největšího kapra obsadil opět p.Petr Králíček.Jeho úlovek měřil 55 cm.Výherce ocenil finanční odměnou osobně předseda MO ing.Gajdaczek.

Úhoříci.

9.4.2010 by měla dorazit do ČR zásilka úhořího monté,financována z  dotace  OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ.Pro revír Olše 5 byl přidělen 1 kg těchto nádherných a zvláštních rybiček.Jestli je "nespláchne" velká voda,tak budeme za pár let lovit úhoře i v Olze.