Úřední hodiny v roce 2023 probíhají vždy v době od 14:30 hod. do 17:30 hod. v klubobně na Glejtovně.

 
Leden:
 
3, 5, 10, 12, 17, 24 a 31.1.
 
Únor:
 
7, 14, 21 a 28.2.
 
Březen:
 
14 a 28.3.
 
Duben až prosinec 2023:
 
18.4. , 2.5. , 6.6. , 1.8. , 5.9. , 3.10. , 7. 11. , 5.12. ,12.12. a 19.12. 2023