ULOVTE SI OBROVSKÉHO KAPRA DO KONCE ZÁŘÍ!

Svůj životní úlovek můžete získat téměř v centru Třince. Na adrese Nádražní 14, se nachází hned vedle rybářské klubovny rybník ESKA. Tam všechny zájemce přivítá náš místopředseda spolku a správce areálu MIREK SIKORA v úterky a čtvrtky od 14:30 do 19:30 hod. Loví se do konce září. Lov je zpoplatněn. Ryby můžou chytat i nerybáři. Za drobný peníz jim bude zapůjčena udice.

POZOR! mimořádné sobotní chytání bude 2.9. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

pozn. Kapr níže byl tak veliký, že se ani na fotku nevešel!

Záchranné odlovy ryb

Z důvodu opravy mostu přes Tyrku a úpravy a zpevnění břehu na Olši ve Starém Třinci zorganizoval a provedl Tom Labaj se svým týmem záchranný odlov elektroagregátem. Tyrka mnoho ryb nevydala. Olše nebyla o nic lepší. Důvodem je enormní tlak rybožravých predátorů, zejména vydry a morčáka. Dobrá zpráva je, že se v Olze udrželi úhoři. Tyto noční ryby úspěšně unikají krvežíznivé šelmě a ostrým zobákům nevítaných ptáků.

UPOZORNĚNÍ!

Dne 16.9.2023 od 16:00 do 21:00 hod. proběhne na pozemcích kolem rybniční soustavy ve Stříteži, revír 471 132 Stonávka 3A, HON NA KACHNY.

V tuto dobu je zakázáno vstupovat na tyto pozemky z důvodu obecného ohrožení.

Údržba břehových linií o prázdninách

Ač se to nezdá, tak tráva roste letos nějak více. Je problematické sehnat brigádníky na kosení v době dovolených.

Ovšem někdo to dělat musí, aby se rybáři dostali pohodlně ke svému oblíbenému revíru. Letos se této práce zhostila na výbornou paní Pavla Witásková.

I když není členkou našeho rybářského spolku, přesto pomohla tato energická dáma se sekáním přístupových cest. Velice ji za to děkujeme!

Vichr způsobil škody v areálu rybniční soustavy ve Stříteži.

V průběhu prázdnim zasáhla území kolem rybníku nebývale silná vichřice, která lámala větve a vyvracela stromy. Radim Landecki operativně odstraňoval polomy motorovou pilou. Ke vší smůle došlo k prasknutí rámu malotraktoru, který se využívá k odtažení a odvozu. I s tímto problémem si Radim bravurně poradil. Provedl náročnou opravu v provizorních podmínkách, za což mu s úctou a obdivem děkujeme.

Závody v lovu sumce - zhodnocení.

Letošní první závody v lovu sumce zhodnotil ředitel závodu Vladek Rusz takto : Závody jsme pořádali hlavně pro snížení predačního tlaku tohoto dravce. Rozloha revíru je nevelká a tak sumec způsobuje nemalé škody na rybí osádce. Byla to pro nás uplně nová, ovšem pozoruhodná zkušenost. Bohužel nám počasí nepřálo. Povedl se pouze jeden nevelký sumec ulovený Petrem Dulawou. Děkuji touto cestou všem učastníkům.

Rybářské závody v lovu sumce

 

Pravidla závodu Střítežský sumec

 

MO ČRS Třinec pořádá ve dnech  od 4.8.2023 od 19,00 hod. do 6.08.2023 do 10,00 hod. na revíru 471 132 Stonávka 3A,podrevíry  č.1 a č.2 rybářské závody.

Závod je určen pro dvoučlenná družstva. Každý závodník při prezenci předloží platný státní rybářský  lístek a platnou povolenku k lovu ryb pro daný revír.

Prezentace závodníků a družstev  :  4.8. 2023 16,00-17,00 hod. před chatou ve Střítěži.

Losování lovných míst : 17,00 hod.

Přesun do sektorů a příprava : 17,30 hod. – 19,00 hod.

Start závodu :  19,00 hod.

Konec závodu : 6.08.2023 v 10,00 hod.

Vyhlášení vítěze :  6.08. 11,00 hod.

Startovné :  500Kč/ družstvo.

Závody se konají dle platného rybářského řádu. Pro závodní revír byla udělena výjimka pro dobu lovu / non stop / Ministerstvem zemědělství  ČR.

Jako nástraha může být použita jen taková ryba ,jak to ukládá rybářský řád. Jako nástrahu či návnadu lze použít rousnice, pelety , pijavice .  Je zakázáno používat vnitřnosti a krev !

Povolené způsoby lovu :  položená a plavaná .

Bodování :Bodovaná ryba je pouze sumec . 1 cm - 1 bod. Jakýkoliv jiný úlovek musí být neprodleně a šetrně vrácen zpět do vody. Boduje se i sumec , kterýnedosahuje lovné délky. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.

Zákaz vyvážení .  Při zdolávání je povoleno použít člun , pokud to schválí rozhodčí.

Uloveného sumce se nutno šetrně uschovat a kontaktovat rozhodčího , který provede měření a zápis do závodního listu. Kontakt na rozhodčího bude upřesněn nejpozději při losování.

Vyhlašovat se budou první tři úspěšná družstva. Ceny pro úspěšné závodníky budou  peněžní.

O trestu při poručení pravidel rozhoduje rozhodčí . Při hrubém porušení rybářského řádu bude soutěžící / družstvo / okamžitě vyloučen ze závodu , bez možnosti vrácení startovného.

Na revíru je dovoleno bivakování v rámci závodu . Není dovoleno rozdělávání  otevřeného ohně / ohniště/ . Povoleny jsou plynové vařiče.  Občerstvení není zajištěno.

 

 

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a po ukončení závodu je povinen lovné místo uvést do původního stavu.

Závodů se může učastnít  max. 12 družstev. Přihlásit se můžete telefonicky u pana Vladislava Rusze ,tel . :   775 908 110 , který Vám sdělí číslo účtu , na který odešlete startovné.  Družstvo je přihlášeno po zaplacení startovného !

 

Za organizační výbor

Vladislav Rusz

Úlovek kapra ve Stříteži.

81cm , 9,3 kg - Plavaná, nástraha kostní červi.

 

Umělý ostrov na chovném rybníku poskytl azyl divokým husám.

 

Ochranná mříž.

Na náhonu vody pro rybniční areál byla instalovaná ochranná mříž.

Vyrobili a namontovali pánové Radim Landecki a Jarek Marosz.

 

Bobr na rybníku č.3

Propadlá díra po bobrovi byla zasypána. Opravu břehu zajistili kolegové Radim Landecki a Jarek Marosz.

Vysazení pstruha

Do našich pstruhových revírů bylo vysazeno 120 kg. pstruha.

VÝSLEDKY JARNÍHO ZÁVODU NA GLEJTOVNĚ 2023

 

 

Letošních jarních závodů  se zúčastnilo 56 závodníků.

Bylo uloveno celkem 43 kusů ryb.

14 ks pstruhů, 27 ks kaprů a 2 ostroretky.

Oceněno bylo 5 míst.

3 místo  bylo udělěno za nejdelší kaprovitou rybu.

Na 5 místě se umístili dva soutěžící se stejným počtem 100cm, rozhodl kapr o délce 57cm.

 

                VÝHERCI

1.místo – Tadeáš Heczko 191 cm

2.místo – Robert Stonavski 160 cm

3.místo – Hynek Kadlubiec 86 cm kapr

4.místo – Luboš Zvolenský 105 cm

5.místo – Zdeněk Valčík 100 cm

 

Za výbor MO ČRS Třinec zpracoval Vladek Rusz.

Zahájení lovu ryb na Glejtovně.

 

Provoz bude zahájen  od 25.04.2023  do 31.09.2023.  Za příznivého počasí je možné, že lov bude prodloužen.                                                                   

 

 • lov ryb muže provádět i osoba bez rybářského lístku   (kdokoliv)
 • každé úterý a čtvrtek od 14:30 hod. do 19:30 hod.
 • ve dnech které vycházejí na sobotu

06.05.2023  od 08:00 do 14:00 hod.

03.06.2023  od 08:00 do 14:00 hod.

01.07.2023  od 08:00 do 14:00 hod.

05.08.2023  od 08:00 do 14:00 hod.

 

Dovoz a vysazení potočáka.

Do našich pstruhových revírů bylo vysazeno 150kg pstruha potočního z Domašova. Ryby prřivezli a vysadili pánové Stašek Sikora, Tomáš Labaj, Petr Dulawa a Vladek Rusz.

Oznamujeme všem kamarádům a známým rybářům, že nás dne 9.4. 2023 opustil dobrý člověk, dlouholetý vedoucí rybářské stráže

 

pan Vašek Ližan.

Závody na Glejtovně 22. dubna 2023

Prezentace od 6:00 hod.
Začátek od 7:00 hod.
Konec ve 13:00 hod.

ČRS Třinec a DDM Třinec pořádá pro mládež do 15 let i pro nečleny ČRS

Rybářské závody

konané dne 28.6.2023 u klubovny

 ČRS Třinec

od 14,30 hod. do 18,00 hod.

 Startovné 50,-kč.

 

 

Od 26.4.2023 bude každou středu

 od 14,30 hod. do 18,00 hod. probíhat u klubovny lov mládeže do 15 let,

až do začátku prázdnin. Zpoplatněno 30,-

Pouze pro členy ČRS.

 

 

Zájemci o

 Rybářský víkend mládeže na Střítěži

konané v termínu od 28.-30.4. 2023

ať se kontaktují :

Pyszko Radek tel. 731 492 779

Lov dle rybářského řádu.

 

Dovoz a vysazení ryb do chovných rybníků.

Dvě soboty v březnu byly vyhrazeny dovozu a vysazení násady kapra do chovných rybníků ve Stříteži.
Auto s rybami řídil Stašek Sikora, akci organizovali hospodáři Tomáš Labaj a Reno Bobot. Odborně asistovali Peťa Dulawa, Jarek Marosz s Radimem Landeckim.
Všem aktérům patří poděkování za dobrou práci.

Brigáda ve Stříteži.

Pomocí těžké techniky byly v areálu rybniční soustavy ve Stříteži odstraněny vyvrácené stromy.
 
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.
 

Výroční členská schůze MO ČRS Třinec

Schůze se koná v sobotu 25.3.2023 v 9 hodin, v klubovmě Na Glejtovně.

 

Údržba nádrže Kanaďanka.

Správce nádrže Mirek Sikora zorganizoval mimořádnou brigádu na údržbu břehů Kanaďanky.
Podařilo se jim vytáhnou z vody kmen velkého spadlého stromu a ten použít ke zpevnění břehové linie. V další fázi kolegové provedli vysekání náletových dřevin a vyčištění hráze. Poděkováví za kus skvělé práce patří pro Mirka Sikoru, Mirka Malysze, Jarka Sikoru a Jarka Petroše. 
 

ZMĚNA TERMÍNU! Školení nových rybářů.

Ve dnech 27.2.,1.3.,3.3.2022 od 14:30 hod. do 18:00 hod., proběhne řádné školení nových zájemců o členství v rybářském svazu. Výuka proběhne v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 6.3.2022 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 602 446 111

 

 

V lednu zhotovili a instalovali Radim Landecki a Jarek Marosz nové obslužné schody  na rybnících ve Sříteži.

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny MO ČRS Třinec v roce 2023

Vždy od 14:30 do 16:00 hod. v klubovně na Glejtovně.
 
Leden: 3, 5, 10, 12, 17, 24 a 31.1.
 
Únor:   7, 14, 21 a 28.2.
 
Březen: 14 a 28.3.
 
Duben: 18.4.
 
Další termíny: 2.5. , 6.6. , 1.8. , 5.9. , 3.10. , 7.11. , 5.12. , 12.12. a 19.12. 2023
 
Trvá povinnost při zakoupení povolenky přispět částkou 200Kč do fondu rozvoje revíru. Po zaplacení bude vlepena do legitimace známka. Toto se vztahuje na členy starší 15 let. Příspěvek je jednorázový a byl schválen na konferenci všech MO ČRS.

Úřední dny v prosinci.

 

Připomínáme, že úřední dny v prosinci jsou každé úterý, t.j. 6, 13 a 20.12.2022 vždy od 14:30 do 17:00 hod. v klubovně na Glejtovně. Pořád platí povinnost vrátit sumář úlovků do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky. Pstruhové do 15.12.2022 a mimopstruhové do 15.1.2023.

Záchranný odlov na Olši.

Dne 19.11.2023 provedl hlavní hospodář Tomáš Labaj s lovící četou záchranný odlov na řece Olši v úseku od silničního mostu u stanoviště autobusů ve Starém Třinci po splav u školy 1 JMZŠ.

Podzimní hájení revíru.

Od 27.10.2022 do 9.11.2022 včetně, je na revíru 471 160  Olše 5A - nádrž Kanaďanka, vyhlášen zákaz lovu ryb.

Lov dravců na rybku a přívlač je povolen. Lov nástražních rybek je dovolen jen do čeřínku.

 

Podzimní výlovy ve Stříteži.

15.10.2022 proběhly tradiční výlovy chovných rybníků ve Stříteži. Do našich revírů jsme vysadili 2354 kusů kapra o váze 1632 kg. Dále 186 kusů štiky s průměrnou délkou 30 cm. a 20 kg ročního candáta. Vyhodnotili jsme ztráty a následně jsme podali žádost na Krajský úřad v Ostravě o náhradu za škodu způsobenou vydrou. Naše revíry ještě dorybníme kaprem z prostředků VÚS ČRS Ostrava. Bude se jednat cca. o 1 100 kg.

Vysazení amura.

6.10.2022 bylo do našich revírů vysazeno 100 kg. amura.

Podzimní hájení revírů.

Od 15.10.2022 do 29.10.2022 včetně, bude na revíru 471 132 Stonávka 3A, vyhlášen zákaz lovu ryb.

Lov dravců na rybku a přívlač je povolen. Lov nástražních rybek je dovolen jen do čeřínku.

                                                                                                                               

 

 

 

 

Lokální průtrž mračen ve Stříteži.

Blesková povodeň způsobila zanesení přítoku vody do areálu rybniční soustavy ve Stříteži . Hrozící katastrofu se povedlo odvrátit pomocí techniky. Velké díky patří Petrovi Dulawovi, který celou záchrannou akci organizoval.

Úprava výpustného zařízení na rybníce č.2 ve Stříteži.

Padající listí způsobuje ucpání požeráku. Radim Landecki navrhnul a zhotovil ochranné mříže, které minimalizují riziko ucpání výpustného zařízení.
 

Úlovek sumce ve Stříteži!

Lovec: Petr Dulawa
Délka: 142cm
27.8. 2022 ve 23:30 na rybníce č.1 revíru 471132

Umělý ostrov na chovném rybníce.

Díky sponzoringu a spolupráci s Energetikou Třinec a.s. vznikl umělý ostrov na chovném rybníce č.4 ve Stříteži. Firma poskytla plastové potrubí,které se svařilo do plovoucího pontonu. Nádrž na jaře osazujeme kaprem a candátem. Očekáváme, že stín, který ostrov poskytne, bude prospěšný hlavně pro candáty na volné vodě. Geotextilie umožní vodnímu hmyzu rozmnožování a následně tím vznikne další potrava pro ryby. Na stavbě ostrova se podíleli kamarádi Radim Landecki, Roland Szuscik a Jarek Marosz. Speciální poděkování patří Michalovi LATOCHOVI z Hodonína, který zajistil bezplatně tabule polystyrénu.

Lov ryb na rybníku Eska u klubovny se prodlužuje do 30.9.2022

Omezení!

Dne 3.9. 2022 v sobotu, proběhne v areálu rybniční soustavy ve Stříteži hon na kachny.
Zákaz vstupu na pobřežní pozemky u revíru 471 132 od 16:00 do 21:00 hod.

Pstruh potoční 53 cm, 1,8 kg

Nástraha: třpytka vlastní výroby
Revír: Olše 5
Datum: 17.7.2022
Lovec: Bronislav Zaremba
 

LOV RYB NA GLEJTOVNĚ

Vysazení pstruha duhového.

V neděli 15.5.2022 bylo do našich pstruhových revírů vysazeno 150kg duháka.
Dovezli a vysadili Jarek Bojda, Stašek Sikora a Tomáš Labaj.
 

Rychlená štika.

Ve středu 11.5.2022 byl vysazen rychlený plůdek štiky do chovných rybníků ve Stříteži.
Rybky dovezl z Marklovic Radim Landecki a vysazovali Reno Bobot a Pavla Witáskowá.

Velcí kapři na rybníku Eska.

 
Zveme rybáře i osoby bez rybářského povolení na lov ryb na rybníku Eska u klubovny Glejtovna.
Rybaření je zpoplatněno. Je možné zapůjčit si udici. V nádrži se loví kapři i přes 80cm.
 

Vysazení lipana.

 
Do Olše 5P  v sobotu 7.5.2022 vysadil Tomáš Labaj 75 kg dvouletého lipana.
 
 
 

Třinečtí rybáři pomáhali uklízet Slezskou Hartu.

Radim Landecki, Jarek Marosz a Filip Marosz se v sobotu 30.4.2022 účastnili úklidu břehů přehrady Slezská Harta. Akce byla pod záštitou hejtmana.
Úklid organizoval Územní výbor ČRS Ostrava. Přítomni byli zástupci Povodí Odry s.p., Lesy Čr, ale také občané okolních obcí.

Rekordní úlovek na Glejtovně!

27.4.2022 byl na rybníku Eska uloven rekordní kapr 90 cm o váze 15 kg.
Úspěšným lovcem je devítiletý Onřej Chlebek z rybářského kroužku Radka Pyszka.
 

Vysazení pstruha potočního.

 
Do našich pstruhových revírů bylo vysazeno 150 kg. tržního potočáka.

Zahájení lovu ryb na Glejtovně.

 

Provoz bude zahájen od 19.04.2022.

 

 • každé úterý a čtvrtek od 14:30 hod. do 20:00 hod.
 • ve dnech které vycházejí na sobotu

14.05.2022  od 08:00 do 20:00 hod.

11.06.2022  od 08:00 do 20:00 hod.

09.07.2022  od 08:00 do 20:00 hod.

06.08.2022  od 08:00 do 20:00 hod.

Zásady lovu ryb na Glejtovně.

Vstup je povolen pouze po předchozím zakoupení platné povolenky k lovu u vchodu do areálu MO ČRS Třinec.Bez platné povolenky je vstup všem osobám zakázán, pokud dozor neurčí jinak!

Lovit je povoleno po zakoupení povolenky.

- Pro člena MO Třinec za 80 Kč na jeden prut maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Lovící si může zakoupit lov na max. dva pruty. Doplatek za druhý prut je rovněž 80 Kč.

 - Ostatní lovící za 100 Kč na jeden prut maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Lovící si může zakoupit lov na max. dva pruty. Doplatek za druhý prut je rovněž 100 Kč.

Lovící si může ponechat ulovenou rybu – 1 kusKapr 40 cm až 60 cm, 1 kus Amur 50 cm až 70 cm a Pstruh duhový  2 kusy 25 cm až 50 cm. Je zakázáno ryby měnit po zasakování. Pstruha je povoleno lovit jen na mušku nebo plavanou.

Ceník ulovených ryb ušlechtilých Kapr, Amur.

Členové MO Třinec s platnou členskou známkou zaplatí za rybu do 3 kg 100Kč. Nad 3 kg 80 Kč za každé překročené kilo.Ostatní lovící zaplatí za každé kilo ulovené ryby  80Kč. 

Ceník ulovených ryb lososovitých pstruh duhový.

Členové MO Třinec s platnou členskou známkou zaplatí za rybu 100 Kč za 1 kilo.Ostatní lovící zaplatí za kilo ulovené ryby  150 Kč. 

Kdo poruší zásady lovu, nebo bude rušit ostatní lovící, čí jinak narušovat veřejný pořádek,  bude z areálu vykázán bez jakékoliv náhrady.

Ostatní ryby jsou celoročně hájeny, včetně dravců, pokud výbor MO nerozhodne jinak.  Lovící je povinen se řídit rybářským řádem.

Lovícímu lze zapůjčit prut za poplatek 50 Kč.    

Dovoz a vysazení násady kapra.

19.3.2022 byla dovezena z Osoblahy násada kapra o váze 800 kg do chovných rybníků ve Stříteži. 

27.3.2022 nám přivezli 440 kg kapra K1, který byl taktéž vysazen do chovných rybníků.

Záchranné odlovy.

Dne 12.2.2022 jsme provedli záchranný odlov na pstruhovém revíru Tyra 1 v dolním úseku z důvodu odtěžení naplaveného štěrku.

24.2.2022 byl proveden záchranný odlov na chovném potoce Líštnice. Zde se bude upravovat břeh kolem mateřské školky.

Školení nových rybářů.

Ve dnech 21.2.,23.2.,25.2.2022 od 14:30 hod. do 18:00 hod., proběhne řádné školení nových zájemců o členství v rybářském svazu. Výuka proběhne v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 28.2.2022 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 602 446 111

 

Dne 29.4.-1.5. 2022 proběhne na rybnících ve Střítěži
RYBOLOV MLÁDEŽE
Cena: 400,- kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, strava + nápoje pro všechny dny pobytu.
Strava: 27.4. 2022 se začíná první večeři č.1 v 18,00 hod., po příchodu od vody následuje večeře č.2.
Následující den se začíná: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře č.1, 2.
Končí se obědem v neděli v 13,00 hod.

Nutno vzít sebou:
Přezůvky, hygienické potřeby, zdrav. průkaz pojištěnce, teplé oblečení (náhradní), pláštěnku, gumáky, rybářské nástrahy a náčiní, spací pytel, povolení k lovu.
Doprava po vlastní ose: nástup 29.4. 22  v 15,00 hod. na rybníce ve Střítěži (chata)
                                   ukončení   1.5. 22  v 13,00 hod. ( vyzvednutí dětí)

info. + přihlášky : Pyszko Radek 731 492 779

Rybolov mládeže proběhne za předpokladu rozvolnění opatření COVID-19

Přihláška je závazná. Lov se provádí dle rybářského řádu.
 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás ve věku 84 let opustil člen výboru MO ČRS Třinec

pan KAREL MOHYLA.

Úřední hodiny MO ČRS  Třinec v roce 2022

 
Od 4.1.2022 do 13.1.2022 -  každé úterý a čtvrtek.
Od 18.1.2022 do 26.4.2021 - každé úterý.
Květen 2022 až listopad 2022 každé první úterý v měsíci.
V prosinci 2022 každé úterý.
Úřední hodiny probíhají vždy v době od 14:30 hod. do 17:00 hod v klubovně na Glejtovně.
Ve státní svátky se neúřaduje.
 
Připomínáme, že správně vyplněné pstruhové sumáře je třeba odevzdat do 15.12.2021 a mimopstruhové sumáře do 15.1.2022.
 
Upozornění!
 
Při zakoupení povolenky je každý člen starší 15 let povinen zaplatit cenu povolenky plus 200 kč do fondu rozvoje revíru, následně mu bude vlepena mimořádná známka do členského průkazu. Kdo si bude kupovat více povolenek, zaplatí 200 kč pouze jednou. Tento příspěvek do fondu rozvoje revíru byl schválen na krajské konferenci ČRS.
 
 
Výbor MO 
 

Vážená členská základno MO ČRS Třinec.

V příštím roce nás čekají volby do výboru naší místní organizace. Část současných funkcionářů ukončí svoji činnost. Tímto žádáme zájemce o fungování v budoucím výboru, aby sdělili svoji nabídku do emailu rybaritrinec@seznam.cz.

Podmínka je věk min. 18 let, čistý trestní rejstřík a do přílohy vložte prosím svůj životopis, popř. rybářské zkušenosti.

 

                                                                                                                                        Výbor MO ČRS Třinec                           

Vysazení amura.

V neděli byl do našich revírů vysazen amur. Vysazovali Radim Landecki a Peťa Dulawa.

Letošní plán zarybnění byl splněn.

Vysazení kapra.

Do revíru 471 132 Stonávka 3A a 471 160 Olše 5A bylo vysazeno 1000 kg tržního kapra z Jistebníku.

Dovezli a vysadili Jarek Bojda, Mirek Sikora, Stašek Sikora, Tomáš Labaj a Josef Bulawa.

Vysazení štiky.

Do revíru 471 132 Stonávka 3A a 471 160 Olše 5A bylo vysazeno v neděli 7.11.  250 ks štiky. (170ks Střítež a 80ks Kanaďanka)

Vysazovali Jarek Marosz a Mirek Sikora.

Výsledky výlovů a podzimní zarybnění našich revírů.

Z chovného rybníku číslo 4.  jsme slovili a následně vysadili 1 855 ks kapra, 549 ks candáta.

8.11. bude dovezeno a vysazeno 1 000 kg tržního kapra.

Podzimní zarybnění.

Do revíru Stonávka 3A jsme vysadili 2.10. 2021 60kg dvouletého lína a 114 kusů amura.

Do Kanaďanky bylo vysazeno 20kg dvouletého lína a 71 kusů amura.

Do MP Olše bylo vysazeno 1300 kusů odkrmené dvouleté ostroretky.

Vysazení duháka.

Do revíru Olše 5, Olše 5P, Tyra 1 a nádrže Kanaďanka byl v sobotu 3.7.2021 vysazen pstruh duhový.

Dovezli a vysadili Stašek Sikora, Gerta Kocinec, Radim Landecki a Libor Kocinec.

Rychlený candát.

Do chovných rybníků vysadil 22.6.2021 Petr Dulawa rychleného candáta.

Vysazení úhoře.

Do našich revírů bylo 28.5. 2021 vysazeno 4 kg odkrmeného úhoře. Vysazovali Mirek Sikora, Tomáš Labaj a Libor Kocinec.

 

Zahájení lovu ryb na Glejtovně.

 
Od 25.5.2021 každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 19:30 hod.
 
Vstupné je 70 kč. Pro člena MO ČRS Třinec s aktuální členskou známkou je doplatek při ponechání si kapra do 3 kg 100kč. Pro ostatní zájemce o lov je cena 1kg kapra za 70 kč. Pravidla lovu budou sdělena obsluhou.
 

Karzel Rudolf - kapr 95 cm

Olše 5A Kanaďanka 12.05.2021
Boilies vlastní výroby
Na feeder

Rybolov dětí na rybníku u klubovny.

Od 12.5. do 23.6. 2021 každou středu, bude od 14:30 do 18:00 hod. probíhat rybolov dětí od 6 do 14 let na rybníku Eska u klubovny. Dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti. Lov je zpoplatněn částkou 20,- Kč.

Bližší info podá pan Radek Pyszko na tel. 731 492 779

 
 
 

Vysazení čtvrt ročka pstruha potočního.

6.5. 2021 bylo do Olše 5P a Tyrky vysazeno 7 000 kusů čtvrt ročka.
Ryby vysazovali Vladek Rusz, Petr Přeček a Radim Landecki

Záchranný odlov ryb.

V neděli 25.4.2021 byl proveden na Oldřichovickém potoce záchranný odlov a následný transfér ryb z důvodu opravy mostu vedle bývalé Tesly.

Vysazení lipana.

24.4.2021 bylo do Olše 5 a Olše 5P vysazeno 50kg lipana podhorního.
Vysazovali B. Pastor, V. Rusz a T. Labaj.

Vysazení pstruha potočního.

Do pstruhových revírů Olše 5P a Tyra 1 bylo vysazeno 120 kg pstruha potočního.

Vysazovali: St. Sikora, Tomáš Labaj a Libor Kocinec


Celkový sumář úlovků členů MO Třinec.

Naši členové v roce 2020 ulovili na územní P a MP povolenky celkově 6 435 kusů ryb o váze 8 296kg. Provedli 17 168 docházek k vodě. V přílohách i podle jednotlivých revírů.

revíry jednotlivě.pdf (135729)

 

celkový sumář úlovků MO Třinec.pdf (45197)

 

 

 

Úřední hodiny MO ČRS  Třinec v roce 2021

 
Od 5.1.2021 do 14.1.2021 -  každé úterý a čtvrtek.
Od 19.1.2021 do 29.4.2021 - každé úterý.
Květen 2021 až listopad 2021 každé první úterý v měsíci.
V prosinci 2021 každé úterý.
Úřední hodiny probíhají vždy v době od 14:30 hod. do 17:00 hod v klubovně na Glejtovně.
Ve státní svátky se neúřaduje.
 
Připomínáme, že správně vyplněné pstruhové sumáře je třeba odevzdat do 15.12.2020 a mimopstruhové sumáře do 15.1.2021.
 
Upozornění!
 
Při zakoupení povolenky je každý člen starší 15 let povinen zaplatit cenu povolenky plus 200 kč do fondu rozvoje revíru, následně mu bude vlepena mimořádná známka do členského průkazu. Kdo si bude kupovat více povolenek, zaplatí 200 kč pouze jednou. Tento příspěvek do fondu rozvoje revíru byl schválen na krajské konferenci ČRS.
 
 
Výbor MO 
 
 
 
 
 

Oznámení o úředních dnech v prosinci 2020

 
Úřední dny v prosinci budou v úterky 1.12. , 8.12. a 15.12. vždy od 14:30 do 17 hod.
 
Výbor MO

Vysazení ryb.

 
Ve středu 28.10. bylo do našich revírů vysazeno 22 kg štiky a 30 kg okouna. Dovezli a vysadili: Stašek Sikora, Tomáš Labaj, Vladek Rusz, Robert Szuscik, Petr Dulawa a Libor Kocinec. Ryby byly dodány z RZ Farský rybník Dolní Lutyně - MO ČRS Bohumín.
 
V sobotu 31.10. bylo dovezeno a vysazeno do našich revírů 700 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,2 kg. Ryby dovezli a vysadili: Stašek Sikora, Tomáš Labaj, Radim Landecki, Vladek Rusz, Reno Bobot, Míša Bobotová, Martin Mědž Bobot, Patrik Dulawa a Libor Kocinec. Ryby byly dovezeny z RZ Dolní mlýn, Jeseník nad Odrou - MO ČRS Nový Jičín.
 
Hospodář MO
 
 

Podzimní zarybnění revíru Olše 5A - Kanaďanka a Stonávka 3A - Střítež.

 
Z výlovu chovných rybníků ve Stříteži bylo do našich revírů vysazeno 1 903 kg. kapra, 67 kg. candáta (864 ks, průměr cca 20 cm),
Dále bylo vysazeno 100 kg. amura a 100 kg. lína. Dovezeno bude ještě 22 kg. štiky a 700 kg. kapra
 
hospodář MO
 
 
 
 
 

Podzimní hájení revírů.

Od 9.10.2020 do 23.10.2020 včetně, bude na revíru 471 160 Olše 5A Kanaďanka a od 10.10. 2020 do 24.10. 2020 na revíru 471 132 Stonávka 3A, vyhlášen zákaz lovu ryb.

Lov dravců na rybku a přívlač je povolen. Lov nástražních rybek je dovolen jen do čeřínku.

                                                                                                                                hospodář MO


 

 

Oznámení.

Z důvodu konání soutěže lodních modelářů na nádrži Kanaďanka - revír 471 160 Olše 5A, je zakázáno lovit ryby na tomto revíru ve dnech 11.9.2020 až 13.9.2020.
 
Výbor ČRS MO Třinec

Nový člen revizní komise.

Do revizní komise byl za zesnulého Tadeáše Powadu kooptován Radim Landecki.

Vysazení duháka.

Do revíru Olše 5a, Olše 5, Olše 5P a Tyra  byli vysazeni pstruzi duhoví. Vysazovali: Tomáš Labaj, Stašek Sikora, Radim Landecki a Libor Kocinec.

Kontrolní odlov.

28.6.2020 byl na chovných rybnících ve Stříteži proveden kontrolní odlov. Akci organizovali Reno bobot, Míša Bobotová, Radim Landecki, Petr Dulawa.
Rybník č. 4 - průměrná váha kapra 1 kg a rybník č. 7 průměrná váha kapra 1,44kg.

Vysazení odkrmeného úhořího monté.

4.6.2020 vysadil Tomáš Labaj do nádrže Kanaďanka a rybníků ve Stříteži 3 kg odkrmených úhoříků. Monté bylo zakoupeno v Anglii a odkrmeno na Slovensku.

Dovoz a vysazení lipana.

Do revíru Olše 5P a Olše 5 bylo vysazeno 60 kg dvouletého lipana. Ryby byly dovezeny z líhně v Domašově a vysazovali pánové Stašek Sikora, Radim Landecki, Tomáš Labaj a Libor Kocinec.

 

!!! Obnovení úředních hodin!!!!


Úřední hodiny budou od května do listopadu 2020, každé první úterý v měsíci od 14:30 do 17:00hod.na Glejtovně. 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11.,

 

 

  

Od úterý 5.5. 2020 se obnovuje lov ryb na rybníku Eska u klubovny. Rybolov bude probíhat každé úterý a čtvrtek.

Záchranné odlovy.

V sobotu 11.4. byly provedeny záchranné odlovy na chovných pstruhových potocích. Potok Bystrý - oprava mostu u restaurace Sojka. Potok Staviska - oprava a spárování dvou mostků místních komunikací.

 

Jarní zarybnění pstruhových revírů.

Ve čtvrtek 9.4. bylo vysazeno do revíru Olše 5P 150 kg tržního pstruha potočního ze Slovenska. Do revíru Tyra 1 bylo vysazeno 50 kg potočáka.

Vysazovali Tomáš Labaj, Stašo Sikora a Libor Kocinec.

Jarní příprava a zarybnění chovných rybníků ve Stříteži.

Kolegové Reno Bobot, Radim Landecki a Petr Dulawa perfektně připravili chovné rybníky na příjem násady kapra. Nádrže vyvápnili, hnojili a napustili. Zhotovili nové krmné lavice a vyřezali náletovou vegetaci. Dovezeno a vysazeno bylo 800 kg kapra o průměrné váze 0,40 kg a 600 kg kapra o průměrné váze 1,1 kg.

Dovozu a následnému vysazení se věnovali: Reno Bobot, Míša Bobotová, Martin Bobot, Radim Landecki, Petr Dulawa, Stašek Sikora, Tomáš Labaj a Libor Kocinec.

Výroční členská schůze ČRS MO Třinec se RUŠÍ.       Náhradní termín bude včas zveřejněn.

 

 

 

Záchranný odlov.

V neděli 23.2.2020 byl proveden záchranný odlov ryb na Líštnici, z důvodu opravy opěrné zdi při restauraci U Sliwki. Z úseku 800 metrů bylo sloveno a následně transportováno 381 kusů pstruha obecného. Ryby byly vysazeny do revíru Olše 5 P.
 
hospodář MO

Školení nových rybářů.

Ve dnech 24.2.,26.2.,28.2.2020 od 14:30 hod. do 18:00 hod., proběhne řádné školení nových zájemců o členství v rybářském svazu. Výuka proběhne v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 2.3.2020 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 739 405 264

 

Úřední hodiny v roce 2020.

Od 2.1. 2020 do 16.1.2020 budou úřední hodiny každé úterý a čtvrtek.

Od 21.1.2020 do 30.4. 2020 každé úterý.

Květen 2020 až listopad 2020 každé první úterý v měsíci.

Prosinec 2020 každé úterý.

Úřední hodiny probíhají od 14:30 do 17:00 hod. v klubovně na Glejtovně.

MP sumáře musí být odevzdány do 15.1. 2020.

UPOZORNĚNÍ!

Krajská konference schválila poplatek 200 Kč do fondu rozvoje revíru.

Každý člen starší 15-ti let, který si zakoupí povolenku, je povinen tuto částku uhradit.

Do průkazu bude vylepena mimořádná známka.

Výbor MO ČRS Třinec přeje všem svým členům a příznivcům příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2020.

Vysazení parmy.

V sobotu 9.11.2019 vysadil Tomáš Labaj 1500 kusů parmy obecné do toku MP Olše.

90 let MO ČRS Třinec

V pátek 8.11.2019 oslavila naše organizace 90 let od svého založení. Slavnostního zasedání výboru se účastnila také paní primátorka Věra Palkovská. Při této příležitosti ocenila pamětní medailí města Třince bývalého pana předsedu Ing. Miroslava Gajdaczka. Pan Gajdaczek vedl spolek téměř 30 let. Druhým oceněným byl pan Karel Mohyla, který je při svých 82 letech nejdéle sloužící funkcionář. Členen ČRS je od roku 1961. Ke gratulacím se přidali zástupci rybářů z Jablunkova, Bystřice, Českého Těšína a pozvaní hosté, mimo jiné i předseda Územního svazu v Ostravě Ing. Kocián. Za TŽ přišel Ing. Ivo Žižka. Pozdravit se dostavil i úřadující mistr světa v plavané Radim Kozlovský. Třineckým rybářům bylo poděkováno za spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty a popřáno do dalších úspěšných let.

Odbahnění rybníku č.4

Loviště chovného rybníku č.4 bylo částečně odbahněno sacím bagrem firmy SEZAKO.
Práce koordinoval Reno Bobot.

Odbahnění rybníku č. 2

V průběhu výlovů došlo k částečnému odtěžení bahna  v rybníku číslo 2. Na pracech se podíleli kolegové: Mirek Sikora, Reno Bobot, Radim Landecki, a Petr Dulawa

Podzimní hájení revírů.

Od 11.10.2019 do 25.10.2019 včetně bude na revíru 471 160 Olše 5A Kanaďanka a od 12.10. 2019 do 26.10. 2019 na revíru 471 132 Stonávka 3A vyhlášen zákaz lovu ryb.

Lov dravců na rybku a přívlač je povolen. Lov nástražních rybek je dovolen jen do čeřínku.

                                                                                                                                hospodář MO

 

Omezení lovu na Kanaďance.

Z důvodu konání tradiční soutěže lodních modelářů na nadrži Kanaďanka,

je ve dnech 6.9.,7.9. a 8.9 lov ryb na revíru 471160 zakázán. Vyznačeno tabulemi!

Vysazení úhoře.

29.8.2019 bylo do řeky Olše vysazeno 13 kg odkrmeného úhořího monté.

Tento projekt je financován z prostředků SZIF - Návrat úhořů do našich toků.

 

AKCE PRO DĚTI - LOV RYB

V sobotu 7.9.2019 od 8 do 12 hodin proběhne na rybníku u klubovny lov ryb pro děti od 6 do 15 let. 
Dítě, které nebude mít vlastní udici, jí dostane zapůjčit i s asistentem. Lovit se bude pstruh duhový.
Po ulovení druhé ryby lov končí. lovící si může ponechat dva pstruhy.
Jedná se o propagační akci bez občerstvení.
Jako doprovodný program bude ukázka výzbroje policie a výcvik služebních psů.

Vysazení duháka.

Do revíru Olše 5, Olše 5P, Tyra 1 a Kanaďanky byli vysazeni pstruzi duhoví.

Mistr světa v plavané!

Náš kamarád Radim Kozlovský vyhrál mistrovství světa v plavané hendikepovaných rybářů. Závod se konal v Itálii.

GRATULUJEME!!!

Vysazení úhoře.

Ve středu 12.6.2019 bylo do revíru 471160 - nádrž Kanaďanka vysazeno 1 kg odkrmeného úhořího monté, do revíru 471132 Stonávka 3A 2kg odkrmeného úhořího monté. Vysazovali kolegové: Mirek Sikora, Libor Kocinec, Radim Landecki a Petr Dulawa. Foto v galerii.

Vysazení lipana.

V pátek 7.6.2019 bylo do Olše P i MP vysazeno dohromady 80 kg. 2-3 letého lipana z Morávky. Někteří jedinci měli i 30 cm.

Vysazovali kolegové: Mirek Sikora, Stašek Sikora a Tomáš Labaj.

Výsledky závodů dětí.

 

Celkem se zúčastnilo 59 soutěžících dětí.
Celkem se chytilo 51 ryb.
Kapr - 2 ks
Ps. duhový - 35 ks
Okoun - 7 ks
Plotice - 6 ks
Jelec - 1 ks
 
1. místo - Cymorková Julie    - Kapr - 49 cm
2. místo - Mattias Dany Izsó - Ps. duhový - 19 ks
3. místo - Dulawa Patrik - Ps. duhový - 4 ks

Potočáci ze Slovenska.

Ve čtvrtek 2.5.2019 bylo do revíru Olše 5P vysazeno 100 kg pstruha potočního ze Slovenska.
Vysadili pánové Mirek Sikora a Tomáš Labaj.

VÝSLEDKY JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

KONANÝCH DNE 27.4.2019

 

Jarních rybářských závodů se zúčastnilo celkem 41 lovících.

Z tohoto počtu bylo 27 úspěšných závodníků.

Uloveno bylo celkem 7kusů kapra, 81 kusů pstruha duhového a 5 kusů "ostatní" bílé ryby (z toho 1 ks karase o délce 45cm ).

 

Věcné ceny získali 4 lovící podle dosaženého počtu bodů.

 

 1. místo – SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU získal p. SKARKE Roman - 105 bodů ( 2ks kapra)
 2. místo – BOX NA RYBÁŘSKÉ POTŘEBY získal p. KOVÁČ Milan - 57 bodů ( 1ks kapra, 11ks pstruha duhového)
 3. místo – STOJAN NA UDICE získal p. FRANEK Tomáš - 56 bodů (1ks kapra, 8ks pstruha duhového a 1ks plotice )
 4. místo –  RUČNÍ SEKAČKU TRÁVY získal p. SMOLKA Radim - 55 bodů ( 1ks kapra, 4ks pstruha duhového)

 

Počasí: ráno zataženo s dešťovými přeháňkami, po 9hod. polojasno.

 

Závěrem bych jménem výboru chtěl poděkovat všem , kteří bez nároku na odměnu pomáhají při realizaci a zdárném průběhu  závodů konaných naší M.O. Za realizační tým - Jirka Brudný

 

Vysazení pstruha potočního.

3.4.2019 bylo do revíru Olše 5P a Tyra 1 vysazeno 100 kg pstruha potočního. Ryby přivezl z Domašova u Olomouce náš předseda Ing. Jarek Bojda a spolu s Tadkem Povadou, Mirkem Sikorou a Tomášem Labajem je vysadili. Foto viz. Jaro 2019.

Chovné rybníky - vysazení násad ryb

Do chovných rybníků ve Stříteži bylo pod vedením Renka Bobota vysazeno 23.3.2019 600 kg kapra a 147 kg amura.

Vysazovali: Dulawa P.,Bulawa J.,Landecki R.,Iberla S.,Sikora St.,Gluza G., Bobot R. a Míša Bobotová

31.3.2019 bylo vysazeno ještě 800 kg kapra. Kapři byli z Osoblahy, amuři pak od firmy Hamer z Vělopolí.

Vysazovali: Bobot R., Dulawa P., Landecki R. a Sikora St.

Pan Radim Landecki zhotovil novou nástěnku a vyrobil nové mříže na zabezpečení výpustných zařízení. Foto viz Jaro 2019.

Výroční členská schůze MO ČRS Třinec

Schůze se koná v sobotu 30.3.2019 v 9 hodin, v klubovmě Na Glejtovně.

Školení nových rybářů.

Ve dnech 25.2.,27.2.,1.3.2019 od 14:30 hod. do 18:00 hod., proběhne řádné školení nových zájemců o členství v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 4.3.2019 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 739 405 264

 

Úřední hodiny na rok 2019

 

  Od 3.1.2019 do 17.1.2019 každé úterý a čtvrtek od 14.30 hod do 17.00 hod.               

  Od 22.1.2019 do 30.4.2019 každé úterý od 14.30 hod do 17.00 hod.

  7.5.2019 a 21.5.2019 od 14.30 hod do 17.00 hod.

  Červen až listopad 2019 každé první úterý od 14.30 do 17.00 hod.

  V prosinci každé úterý od 14.30 hod do 17.00 hod.                           

  Ve státní svátky se neúřaduje.  Úřední hodiny probíhají v klubovně  MO v Třinci ( Na Glejtovně).

    

  Připomínáme, že správně vyplněné  pstruhové i mimopstruhové sumáře musí být odevzdány do 15 dní od skončení platnosti povolenky.  Členské  příspěvky a neodpracované brigády musí být uhrazeny do konce dubna 2019.

 

       Výbor ČRS MO Třinec

Zpravodaj Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko - LISTOPAD

 

odkaz pro stažení: rybsvaz-ms.cz/soubory.html?soubor=10-zpravodaj-listopad-2018-1.pdf

Stát bude nově vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána!

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2018 č. 684 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti od 1. 11. 2018

BUDE STÁT VYPLÁCET ZÁSTŘELNÉ 500 Kč ZA KORMORÁNA

Postup vyplácení náhrad bude upřesněn v nejbližší době.

Všem, kteří se podíleli na prosazení tohoto záměru a jeho realizaci patří za nás rybáře velké poděkování.

Za tuhé zimy dokážou kormoráni rychle zredukovat obsádku původních druhů ryb, generační ryby nevyjímaje.

Podzimní zarybnění revíru Stonávka 3A ve Stříteži a nádrže Kanaďanka.

Ryby z výlovu chovných rybníků č. 7 a č. 4 : 1874 kusů kapra o hmotnosti 1 777 kg, 614 kusů candáta o hmotnosti 99 kg a 60 kg amura.

Dovezené ryby: 1 200 kg kapra.

Do revíru Olše 5P a Olše 5 byla vysazena ostroretka stěhovavá ve velikosti cca. 6 cm.

                                                                                                  hospodář MO

 

 

 

Zpravodaj Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

 

odkaz pro stažení: rybsvaz-ms.cz/soubory.html?soubor=8-zpravodaj-rijen-2018-1.pdf

Podzimní hájení revírů.

Od 12.10.2018 do 26.10.2018 včetně bude na revírech 471 160 Olše 5A Kanaďanka a 471 132 Stonávka 3A vyhlášen zákaz lovu ryb.

Lov dravců na rybku a přívlač je povolen. Lov nástražních rybek je dovolen jen do čeřínku.

                                                                                                                                hospodář MO

 

 

 

Ve věku nedožitých 72 let nás náhle opustil náš skvělý kamarád, dobrý člověk, muzikant, rybář a dloholetý člen dozorčí komise MO ČRS Třinec ALOIS BIALOŽYT. Rozloučení proběhne 21.9.2018 v 11 hod, v obřadní síni na Folvarku.

 

Akce pro děti. Lov pstruhů zdarma.

V sobotu 22.9.2018 od 8 do 12 hodin proběhne na rybníku u klubovny Na Glejtovně propagační akce pro děti do 15-ti let.

Podmínkou je doprovod dospělé osoby. Akce se můžou zůčastnit rybáři i nerybáři. Děti, které nikdy ryby nelovily, dostanou asistenta i vybavení. Chytá se na jeden prut. Metoda lovu je plavaná. Lovící si může ponechat dva kusy pstruha duhového. Po ulovení druhé ryby lov končí. Rybáři si můžou přinést vlastní vybavení i nástrahy.

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil ve věku 28 let, náš kamarád, člen rybářské stráže, Martin Noga.

 

Vysazení pstruha duhového.

V neděli 1.7.2018 byli vysazeni do Kanaďanky a MP Olše duháci. Vysazovali Boris Pastor, Stanislav Sikora.

                    Libor Kocinec, hospodář MO

Vysazení úhoře.

Ve čtvrtek 28.6.2018 bylo vysazeno 1 kg odkrmeného úhořího monté do nádrže Kanaďanka a 3 kg do revíru 471132 Stonávka 3A. Vysazení provedli Magda Labajová, Marek Labaj a Tomáš Labaj. Foto v galerii

                                        Libor Kocinec, hospodář MO

Vysazení tržního pstruha potočního.

Ve čtvrtek 7.6.2018, bylo do revíru Olše 5P (pstruhová voda), vysazeno 100 kg potočáka ze Slovenska. Ryby mají všechny nad 30 cm. Vysazení provedli Mirek Sikora, Tomáš Labaj a Kuba Vávra - profesionální rybářská stráž.

                                                            Libor Kocinec, hospodář MO

Vysazení čtvrtročka pstruha potočního.

4.5.2018 bylo lovící četou pod vedením Mirka Sikory do chovných potoků vysazeno 5 000 kusů čtvrtročka potočáka. 3000 kusů do Vendryňky a 2000 kusů do chovného úseku v horní části Tyrky.

                                                            Libor Kocinec, hospodář MO

Vysazení candáta.

30.5.2018 bylo do chovných rybníků ve Stříteži vysazeno 1240 kusů candáta o velikosti 4 cm. Vysazení prováděl Reno Bobot.

                                                        Libor Kocinec, hospodář MO

Výlov nádrže na ul. Palackého 25.5.2018.

Dle objednávky MěÚ Třinec, kdy odbor životního prostředí požádal rybáře o slovení rybí obsádky z nádže "Pod břehem" na ulici Palackého z důvodu výskytu štiky a jelce. Nádrž byla obnovena a opravena z dotačních prostředků EU i financí města a má sloužit jako biotop pro obojživelníky. Ryby jako štika a jelec, které se v nádrži vyskytovaly, jsou nepřípustné. Výlovu se zůčastnili: Rosťa Franek, Libor Kocinec, Renek Bobot, Stašek Sikora, Gerta Gluza, Getra Kocinec, Láďa Šmek.

Ryby byly převezeny do Kanaďanky.

                                                                Libor Kocinec, hospodář MO

Záchranný odlov

Dne 25.5.2018 byl proveden záchranný odlov ryb na Tyrce, v dolním úseku, kolem silničního mostu "U Tesly" . Zůčatnili se Mirek Sikora, Stanislav Sikora, Kocinec Libor, Pastor Boris, Jaroslav Sikora. Ryby byly převezeny a vysazeny do horního úseku.

                                                                        Libor Kocinec, hospodář MO

 

VÝSLEDKY JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

KONANÝCH DNE 28.4.2018

 

Jarních rybářských závodů se zúčastnilo celkem 65 lovících.

Z tohoto počtu bylo 55 úspěšných závodníků.

Uloveno bylo celkem 18 kusů kapra, 221 kusů pstruha duhového a 35 kusů "ostatní" bílé ryby.

 

Věcné ceny získalo 5 lovících podle dosaženého počtu bodů.

 

 1. místo – Přístřešek "PREMIUM" pro rybáře získal

p. Lipowski Miroslav - 751 bodů ( 21 ks pstruha duhového)

 1. místo – Lehátko " PREMIUM" získal p. Skarke Roman

- 715 bodů ( 21 ks pstruha duhového)

 1. místo – Křeslo " FEEDER MASTER" získal p. Heczko Tomáš - 452 bodů ( 14 ks pstruha duhového)
 2. místo –  Brašna na rybářské potřeby získal p. Vernicek Filip - 415 bodů ( 12 ks pstruha duhového a 20 ks ostatní bílé ryby)
 3. místo – Vitamíny firmy WALMARK získal p. Králíček Jiří

- 334 bodů ( 10 ks pstruha duhového)

 

Počasí: celé dopoledne bylo slunečné a teplé počasí

 

Závěrem bychom jménem výboru chtěli poděkovat všem , kteří bez nároku na odměnu pomáhají při realizaci a při zdárném průběhu  akcí pořádaných naší MO.

Výsledky dětských rybářských závodů.

Celkem lovící mládeže - 46 dětí

Uloveno:

Kaprů - 9 ks

Pstruh duhový - 56 ks

Podoustev  - 1 ks

Plotice - 7 ks

Okoun - 2 ks

umístění:

1. místo: Marek David - 247 bodů (2 kapry, 3 pstruhy, 1 podoustev, 2 plotice)

2. místo: Skarke Lukáš - 200 bodů ( 6 pstruhů)

3. místo: Skarke Vojtěch - 197 bodů ( 6 pstruhů, 1 plotice )

Úřední hodiny v klubovně MO ČRS Třinec.

Květen: 15.5. a 22.5. od 14:30 do 17hod.

Červen až listopad: každé první úterý od 14:30 do 17 hod.

Prosinec: každé úterý od 14:30 do 17hod.

Dne 18.4.2018 bylo do revíru Olše 5, Olše 5P dovezeno a vysazeno 100kg lipana.

Dovezli a vysadili pánové Sikora Mirek a Sikora Stanislav.

Dne 10.4.2018 bylo vysazeno do revíru Olše 5P a Tyra 1 100kg tržního pstruha potočního.

Vysazovali pánové Sikora Mirek a Sikora Stanislav.

 

Dne 7.4.2018 bylo dovezeno a vysazeno 1 300kg násady kapra do chovných rybníků ve Stříteži.

Dovezli a vysazovali pánové: Sikora Stanislav, Gluza Gerta, Bulawa Josef, Bobot Reno a Dulawa Petr.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil náš kamarád a legenda Střítežských rybníků pan LADISLAV LOBOZIAK.

Výroční členská schůze MO ČRS Třinec

Schůze se koná v sobotu 24.3.2017 v 9 hodin, v klubovmě Na Glejtovně.

Školení nových rybářů.

Ve dnech 26.2.,28.2.,2.3.2018 od 15:00 hod. do 18:00 hod., proběhne řádné školení nových zájemců o členství v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 5.3.2018 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 739 405 264

 

Brigáda - výlovy pstruhových potoků

 Oznamujeme všem členům možnost odpracovat brigády na výlovech chovných potoků,které se budou konat ve dnech.9.4,10.4,11.4.2018.Ojezd od Glejtovny 14.30 do 19.30 hod. Další výlov se uskuteční 18.5.2018. Odjezd od Glejtovny v 14.30 do 19:30hod. a 19.5.2018 odjezd od Glejtovny 7.00 do 14.00hod.Zájemci hlaste na mobil.603552977 pan Mirek Sikora, nebo 727874887 pan Petr Bromek. Vysoké holínky nutností.

 Úřední hodiny

 

  Od  2.1.2018 do  13.1.2018 každé úterý a čtvrtek  od 14.30 hod do 17.00 hod.                

  Od 16.1.2018 do 30.4.2018 každé úterý od 14.30 hod do 17.00 hod.

  O úředních hodinách od 1.5.2018 do 31.12.2018 budeme informovat v průběhu měsíce dubna.                              

  Ve státní svátky se neúřaduje.  Úřední hodiny probíhají v klubovně  MO v Třinci ( Na Glejtovně).

    

  Připomínáme, že správně vyplněné  pstruhové i mimopstruhové sumáře musí být odevzdány do 15 dní od skončení platnosti povolenky.  Členské  příspěvky a neodpracované brigády musí být uhrazeny do konce dubna 2018.

 

       Výbor ČRS MO Třinec

ČRS Třinec a DDM Třinec pořádá pro mládež do 15 let i pro nečleny ČRS

Rybářské závody

konané dne 1.5. 2018 (úterý) u klubovny

 ČRS Třinec

od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Sraz v 7,30 hod. Startovné 20,-kč.

 

 

Od 9.5.2018 bude každou středu

 od 14,30 hod. do 18,00 hod. probíhat u klubovny lov mládeže do 15 let,

až do začátku prázdnin.

Pouze pro členy ČRS.

 

 

Zájemci o Rybářský víkend mládeže

na Střítěži konané v termínu od 4.-6.5. 2018

ať se kontaktují :

Pyszko Radek tel. 731 492 779

Lov dle rybářského řádu.

Dne 4.-6. května 2018 proběhne na rybnících ve Střítěži
RYBOLOV MLÁDEŽE
Cena: 350,- kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, strava + nápoje pro všechny dny pobytu.
Strava: 4.5.2018 se začíná první večeři č.1 v 18,00 hod., po příchodu od vody následuje večeře č.2.
Následující den se začíná: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře č.1, 2.
Končí se obědem v neděli v 13,00 hod.

Nutno vzít sebou:
Přezůvky, hygienické potřeby, zdrav. průkaz pojištěnce, teplé oblečení (náhradní), pláštěnku, gumáky, rybářské nástrahy a náčiní, spací pytel, povolení k lovu.
Doprava po vlastní ose: nástup 4.5.18  v 15,00 hod. na rybníce ve Střítěži (chata)
                                   ukončení 6.5.18  v 13,00 hod. ( vyzvednutí dětí)

info. + přihlášky : Pyszko Radek 731 492 779

Přihláška je závazná. Lov se provádí dle rybářského řádu.

Poděkování.

Na začátku listopadu bylo formou sponzoringu firmy KOHUT provedeno zastřešení hospodářské budovy  na rybnících ve Stříteži. Poděkování patří panu Zdeňkovi Kohutovi, který celou akci naplánoval a řídil.

Vysazení kapra.

18.11.2017 bylo do revíru Stonávka 3A - Střitež vysazeno 300kg kapra a 40kg amura.

Do revíru Olše 5A - Kanaďanka bylo vysazeno 100kg kapra a 20kg amura

Candát

10.11.2017 bylo do revíru Olše 5A - Kanaďanka vysazeno 10kg candáta.

Ostroretka

26.10.2017 bylo do MP revíru Olše 5 bylo vysazeno 8 000 kusů ostroretky stěhovavé.

Podzimní zarybnění

6. a 7.10.2017 bylo do revíru Stonávka 3A (Střítež) a Olše 5A (Kanaďanka) vysazeno :

Kanaďanka:    400kg kapra a 150 kusů candáta

Střítež:         2 064kg kapra, 40 kg amura, 5 kg štiky a 76,2 kg candáta

 

Podzimní hájení kaprovitých ryb.

Podzimní hájení kaprovitých ryb na revírech Olše 5 A  Kanaďanka a Stonávka 3 A 1-3 ve Stříteži končí 20.října 2017 včetně. Lov začíná 21.10.2017.

Poděkování.

Během prázdnin byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty k nádržím ve Stříteži.

Obrovský dík  patří Renému Bobotovi a starostovi Stříteže panu Miroslavu Jaworkovi.

Úřední dny o prázdninách.

Přes prázdniny budou úřední dny 4.7. , 18.7. , 1.8. , 15.8. , 29.8. . Dále pak první a třetí úterý v měsíci. V prosinci každé úterý v době od 14:30 hod  do 17:00 hod.

 

Úhoř.

25.5. bylo do revíru Olše vysazeno 14 kg odkrmeného úhoře z Kaplice.

Pstruh potoční.

24.5. bylo do revíru Olše 5 P a Tyra 1 vysazeno 100 kg tržního pstruha potočního ze Slovenska.

Pstruh potoční - čtvrtroček.

23.5. bylo dovezeno  a vysazeno do chovných pstruhových potoků 7 000 kusů čvrtročka pstruha potočního z Vratimova.

Pstruhové výlovy.

V týdnu od 15.5. do 19.5. probíhaly výlovy chovných pstruhových potoků Líštnice a Staviska. Sloveno bylo celkem 1 493 kusů pstruha potočního. Ryby byly vysazeny do revíru Olše 5 P a Tyra 1.

Lipan.

15.5. bylo vysazeno do revíru Olše 5 a Olše 5P vysazeno 2 000 kusů lipana podhorního z Morávky.

 

Pstruh duhový.

14.4.2017 bylo do revíru Olše 5P a Tyra 1 vysazeno 100 kg pstruha duhového z Tylova u Bruntálu.

 

VÝSLEDKY JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

KONANÝCH DNE 22.4.2017

 

Jarních rybářských závodů se zúčastnilo celkem 47 lovících.

Z tohoto počtu bylo 16 úspěšných závodníků.

Uloveno bylo celkem 12 kusů kapra, z toho byl 1 kus nad 50 cm, 12 kusů pstruha duhového, 1 kus pstruha obecného ( 48cm) a 1 kus "ostatní" bílé ryby.

 

Věcné ceny získalo 6 lovících, podle dosaženého počtu bodů.

 

 1. místo – Nerezový kotlíkový set 36 VARIO 2 v hodnotě 2850Kč získal p. Raszka Mario – 186 bodů ( 6 ks pstruha )
 2. místo – Měděný kotlík 10 L + stojan s kladkou VAR v hodnotě 2723Kč získal p. Vavřač Kamil – 98 bodů ( 2 ks kapra)
 3. místo – Litinový kotlík 10,8 L + stojan s kladkou VAR v hodnotě 1633Kč získal p. Valčík Zdeněk – 95 bodů( 2 ks kapra )
 4. místo – Vitamíny firmy WALMARK v hodnotě 1150Kč získal p. Franek Josef – 61 bodů ( 2 ks pstruha )
 5. místo – Vitamíny firmy WALMARK v hodnotě 1150Kč získal p. Bartoš Miroslav – 59 bodů ( 2 ks pstruha )
 6. místo – Zahradní kolečko v hodnotě 1000Kč získal  p.Smolka Radim ( 1 ks kapra )

Dovoz a vysazení násady kapra.

V pátek 31.3. byla dovezena a vysazena do chovných rybníků ve Stříteži násada kapra z Telče. Vysazovali pánové Loboziak, Bulava, Sikora a Bobot.

Brigády.

Oznamujeme všem členům možnost odpracovat brigádnickou povinnost na výlovech chovných potoků, které se budou konat ve dnech:
     24.4.,25.4.,26.4.,27.4.,28.4.2017. od 14.30. do 19.30.hod
     29.4.2017. od 7.30. do12.30. hod.
Zájemci, hlaste se u hospodáře psruhových vod p. Sikory M., č. mobilu: 603552977.
Vysoké holínky nutností!

Výroční členská schůze MO ČRS Třinec

Schůze se koná v sobotu 25.3.2017 v 9 hodin, v klubovmě Na Glejtovně.

Dovoz násady kapra do chovných rybníků.

V sobotu 18.3.2017 bylo do chovných rybníků ve Stříteži vysazeno 800 kg násady kapra z Osoblahy. Vysazovali pánové Loboziak, Gluza, Cymorek, Bulava Josef, Bulava Tomáš

Dne 5.-7. května 2017 proběhne na rybnících ve Střítěži
RYBOLOV MLÁDEŽE
Cena: 350,- kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, strava + nápoje pro všechny dny pobytu.
Strava: 5.5.2017 se začíná první večeři č.1 v 18,00 hod., po příchodu od vody následuje večeře č.2.
Následující den se začíná: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře č.1, 2.
Končí se obědem v neděli v 13,00 hod.
Nutno vzít sebou:
Přezůvky, hygienické potřeby, zdrav. průkaz pojištěnce, teplé oblečení (náhradní), pláštěnku, gumáky, rybářské nástrahy a náčiní, spací pytel, povolení k lovu.
Doprava po vlastní ose: nástup 5.5.17 v 15,00 hod. na rybníce ve Střítěži (chata)
                                  ukončení 7.5.17  v 13,00 hod. ( vyzvednutí dětí)

info. + přihlášky : Pyszko Radek 731 492 779

Přihláška je závazná. Lov se provádí dle rybářského řádu.

Termín jarních rybářských závodů.

Závody se konají 22.4.2017 od 7 hodin na rybníku Eska u klubovny.

Školení nových rybářů.

Ve dnech 20.2.,22.2.,24.2.2017 od 15:00 hod. do 18:00 hod. proběhne řádné školení nových zájemců o rybaření v klubovně na Glejtovně.

Závěrečná zkouška se bude konat 27.2.2017 od 14:30 hod.

Zájemci volejte na: 739 405 264

Úřední hodiny ČRS MO Třinec v roce 2017.

Od 2.1.2017 do 13.1.2017 každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 17:00 hod.

Od 16.1.2017 do 28.2.2017 každé úterý od 14:30 do 17:00 hod.

Od   1.3.2017 do 28.4.2017 každé 1 a 3 úterý od 14:30 do 17:00 hod.

Od   1.5.2017 do 31.12.2017 každé první úterý v měsíci od 14:30 do 17:00 hod.

Členské příspěvky a neodpracované brigády musí být uhrazeny do konce dubna 2017.

 

Podzimní zarybnění našich revírů.

Do našich revírů bylo v průběhu října a listopadu vysazeno dalších 600 kg tržního kapra, 80 kg lína, 47 kg candáta a 6 000 kusů ostroretky.

Výlovy ve Stříteži

Dne 14 a 15.10.2016 byly provedeny výlovy chovných rybníků č. 7 a č. 4.

Sloveno a vysazeno bylo 2 374 kg kapra a 247 kusů štiky. Ryby byly vysazeny do lovných revírů MO Třinec.

Kapr - Kanaďanka, lovec p.Rudolf Karzel

Kapr byl opět uloven 11.10.2016, ráno v 7:30 hod na Kanaďance. Kapr měřil 93 cm, váha 14,5 kg.viz. foto v sekci Ryby a rybáři

Gratulujeme!

Třinec - hájení ryb

Od 14.10.2016 do 27.10.2016 včetně, vyhlašuje hospodář MO ČRS Třinec hájení ryb v revíru 471 160 OLŠE 5A - Kanaďanka a revír 471132 Stonávka 3A.
Povolen je pouze lov dravých ryb. Lov nástražních  do čeřínku je povolen.

Český Těšín - hájení ryb

Od 15.10.2016 do 27.10.2016 včetně, vyhlašuje hospodář ČRS MO Český Těšín hájení ryb v revíru 471 086 OLŠE 4 A. Jedná se o podrevír 1, na nádrži Hrabina v Českém Těšíně a podrevír 2, v dolním a horním rybníku v Českém Těšíně - Svibici.
Povolen je pouze lov dravých ryb.

Závody lodních modelářů.

Z důvodu konání soutěže lodních modelářů na nádrži Kanaďanka - revír Olše 5A, je zakázáno lovit ryby na tomto revíru od 16.9.2016 14:00 hod. do 18.9.2016 18:00 hod.

Rybolov pstruhů pro děti na Glejtovně.

V sobotu 3.9.2016 od 8 do 12 hodin, proběhne na rybníku u klubovny rybolov pstruhů duhových pro děti od 6 do 15 let.

Akci pořádá kandidát na senátora MUDr. Ivo Raška. Vstup zdarma. Každý lovící si může  ponechat dva kusy duháků.

Info na : www.ivoraska.cz

Pstruzi duhoví - středa 31.8.2016.

Dne 31.8.2016 bude vysazeno do nádrže Kanaďanka 100 kg pstruhů duhových.

Tyto ryby daruje rybářům kandidát na senátora MUDr. Ivo Raška www.ivoraska.cz

 

Kapr.

Dne 28.7.2016 bylo do Kanaďanky a Stříteže vysazeno 400kg kapra.

Pstruh duhový.

Dne 1.7.2016 bylo do revíru Olše 5 a Kanaďanky vysazeno 100kg pstruha duhového.

Úhoří monté.

Dne 6.6.2016 bylo do Kanaďanky vysazeno 0,5 kg malých úhořů tj. cca. 300ks a do Stříteže 1,5 kg tj.cca 900 ks. Vysazoval Mirek Sikora.

Lín .

6.6.2016 bylo do Stříteže a Kanaďanky vysazeno 82 kg 3-letých línů.

Potočáci.

24.5.2016 bylo do revíru Tyra 1 a Olše 5P vysazeno 100kg pstruha potočního.

Kapr - Kanaďanka.

23.5.2016 v 5 hodin byl ulovem panem Rudolfem Karzlem na Kanaďance, kapr o délce 91 cm. Ryba byla po vyfocení vrácena do revíru.

Plůdek pstruha.

17.5.2016 bylo vysazeno do chovných potoků 7 000 ks čtvrtročka pstruha potočního. Akci organizoval Mirek Sikora s Standa Sikora.

Záchranný odlov.

15.5.2016 byl proveden na Tyrce v Oldřichovicích záchranný odlov rybí osádky z důvodu stavby mostu. Ryby byly převezeny na horní úsek řeky.

Lipan

13.5.2016 byl do Olše vysazen Lipan podhorní. Jednalo se o dvouletou rybu o velikosti cca 20cm. 500 ks - Olše 5 a 1500 ks - Olše 5P.

Štika.

10.5.2016 bylo do chovných rybníků ve Stříteži vysazeno 2000 ks plůdku štiky.

Kapr - Glejtovna

3.5.2016 ulovil na rybníku u klubovny p.Slávek Iberla kapra o délce 79 cm a váze 6,7kg. Ryba byla po zvážení šetrně vrácena do rybníku.

Dar Třineckých železáren.

28.4.2016 bylo dovezeno z Domašova a vysazeno do Olše 400 ks generačních pstruhů potočních. Jednalo se o dar Třineckých železáren, kterým podporují biodiverzitu a životní prostředí.

Den Země.

21.4.2016 proběhla pod záštitou odboru životního prostředí Městského Úřadu v Třinci propagační akce Den Země.

Na prostranství před Trisií jsme měli k dispozici dva stánky, kde jsme instalovali akvária s rybami. Největší atrakcí byl 13kg sumec a téměř metrový jeseter. Stánek rybářů z Třince navštívilo 910 dětí.

Oznámení o omezení lovu na revíru MO ČRS Český Těšín.

S ohledem k situaci, kdy ještě v měsíci dubnu 2016 bude mimořádně provedena oprava vypouštěcího zařízení na tzv. dolní nádrži Svibice, bude od 18.04.2016 do odvolání ZÁKAZ LOVU na této nádrži. Zákaz lovu je pouze na dolní nádrži, která je blíže toku Ropičanky. Na tzv. horní nádrži ve Svibici je lov povolen.

471 086 OLŠE 4 A
mimopstruhový revír
podrevír 2: nádrž Svibice dolní v k. ú. Svibice, místního významu

https://rybarict.cz

Ve středu 20.4.2016 proběhly rybářské závody mládeže do 15 let, pořádané

DDM Třinec a ČRS Třinec, kterých se zúčastnilo 32 dětí.

Celkem bylo uloveno 27 ryb. (4 ks kaprů, 19 ks pstruha duhového, 3 ks okouna a 1 ks plotice). Závody proběhly pod patronací třineckého hokejisty a zkušeného rybáře Jirky Polanského, který zároveň nejlepším předal ceny.

 

1. místo Michal Niemczyk kapr 48 cm, pstruh duh. 30, 31, 32, 33 cm

2. místo Vojtěch Skarke pstruh duh. 30, 31, 31 cm

3. místo Julie Cymorková kapr 53 cm, okoun 2 ks

         VÝSLEDKY JARNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

                     KONANÝCH DNE 16.4.2016

 

Jarních rybářských závodů se zúčastnilo celkem 80 lovících.

Z tohoto počtu bylo 43 úspěšných závodníků.

Uloveno bylo celkem 25 kusů kapra, z toho bylo 19 kusů nad 50cm, 60 kusů pstruha duhového, 1 kus lína a 10 kusů "ostatní" bílé ryby.

 

Ceny získalo 10 lovících od nejvyššího počtu bodů.

 

1. místo - p. Valčík  Zdeněk  305 bodů (5ks kapra, 1ks pstruha)

2. místo - p. Heczko Hynek    190 bodů ( 6 ks pstruha)

3. místo - p. Goldman René  159 bodů ( 3 ks kapra)

4. místo - p. Sikora Ervin     149 bodů ( 3 ks kapra, 1 ks plotice)

5. místo - p. Králíček Jiří     133 bodů ( 2 ks kapra, 1 ks pstruha)

6. místo - p. Niemczyk Michal  131 bodů ( 4 ks pstruha)

7. místo - p. Kadlubec Ota    127 bodů ( 4 ks pstruha)

8. místo - p. Bartoš Miroslav  123 bodů ( 4 ks pstruha)

9. místo - p. Bordovski Jaroslav  120 bodů ( 4 ks pstruha)

10. místo p. Skarke Roman 119 bodů (1 ks kapra,2 ks pstruha)

 

Dalších 29 soutěžících ulovilo alespoň 1 ks kapra nebo pstruha, 1 soutěžící ulovil 1 ks lína a 3 soutěžící ulovili  "ostatní " bílou rybu

 

ČRS Třinec a DDM Třinec pořádá pro mládež do 15 let i pro nečleny ČRS

Dětské rybářské závody

konané dne 20.4. 2016 (středa) u klubovny

 ČRS Třinec

od 14,30 do 18,00 hod.

 

Od 27.4. bude každou středu ve stejnou dobu probíhat u klubovny lov mládeže do 15 let,

až do začátku prázdnin.

 

Zájemci o Rybářský víkend mládeže

na Střítěži konané v termínu od 6.-8.5. 2016

ať se kontaktují :

Pyszko Radek tel. 731 492 779

Lov dle rybářského řádu.

Výlovy pstruhových potoků

Zájemci o brigádnickou činnost mají možnost si svoji povinnost odpracovat.

Podmínka jsou vysoké holínky. Hlásit se můžou u hospodáře p. Sikory. Mobil: 603 552 977

Termíny: 2.5.2016 od 14:30 do 19:30 hod. - Vendryňka

             3.5.2016 od 14:30 do 19:30 hod. - Vendryňka

             4.5.2016 od 14:30 do 19:30 hod. - Vendryňka

             5.5.2016 od 14:30 do 19:30 hod. - Tyrka

             6.5.2016 od 14:30 do 19:30 hod. - Tyrka

Sraz a odjezd je vždy 14:15  před klubovnou.

Dne 6.- 8. května 2016 proběhne na rybnících ve Střítěži

RYBOLOV MLÁDEŽE

Cena : 350,- kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, strava + nápoje pro všechny dny pobytu.

STRAVA: 6.5.16 se bude začínat první večeři č.1 v 18,00 hod., po příchodu od vody bude večeře č.2. Následujícího dne se začíná: snídani, svačina, oběd, svačina, večeře č.1, č.2 .

Končí se obědem v neděli.

Nutno vzít sebou: přezůvky, hygienické potřeby, zdrav.průkaz poj., teplé oblečení,

pláštěnku, gumáky, rybářské nástrahy a náčiní, povolení k lovu, SPACÍ PYTEL

Doprava po vlastní ose: nástup: 6.5.16 v 15,00 hod.na ryb.ve Střítěži /chata/

ukončení: 8.5.16 v 13,00 hod./ vyzvednutí děti /

 

inf. + přihlášky: Pyszko Radek tel. 731 492 779

 

Přihláška je závazná . Lov se provádí dle rybářského řádu .

Vážení členové MO ČRS Třinec

Řádné úřední hodiny jsou každé úterý od 14:30 do 17 hod. Mimořádné úřední hodiny budou 7.1. a 14.1.2016 od 14:30 do 17 hod. Ve velkém sále je možno odevzdat sumář bez čekání. Členské známky a brigádnická povinnost se vyřizuje v kanceláři. Je zde možno i odevzdat sumář. Neodpracované brigády se hradí spolu s členskou známkou a termín je posunut do konce dubna.(dříve byl do konce února)

                                    Výbor MO

                                                

Nový správce ubytovací budovy ve Stříteží je paní Michaela Bobotová. V případě zájmu o ubytování v areálu střítežských rybníků volejte na tel.606 411 215

Dne 1.8. 2015 byli vysazeni do revíru Olše 5, Olše5P, Tyra 1 a Kanaďanka pstruzi duhoví.

hospodář MO

Výsledky dětských rybářských závodů ze dne 22.4.2015.

Závodů se účastnilo 26 dětí.

Celkem bylo uloveno Kapr 3 ks, Pstruh duh. 10 ks, Amur 3 ks, Lín 1 ks, Plotice 1 ks, Štika 1 ks.

 
1. místo Sikora Dominik  4 ks pstruh duhový 40,28,28,28 cm
2. místo Olszarová Zuzka 1 ks kapr  52 cm
3. místo Kohutová Zuzka   1 ks kapr 52 cm
 

Losovaní o hlavní cenu - tablet : vítězka: Cymorková Julie

Výsledky rybářských závodů ze dne 18.4.2015

Závodů se zúčastnilo 65 lovících rybářů.

  Bylo chyceno celkem 10 ks kapra vše od 50 cm výše, 2 ks amura, 32 ks pstruha duhového a 2 ks plotice.
  1. místo a vítězem multifunkčního grilu se stal s celkovým počtem 177 bodů p. Kadlubiec Hynek.
  Na 2. místě byl p. Sikora Jan se 160 body
  Na 3. místě byl p. Franek Tomáš se 142 body
  Na 4. místě byl p. Novák Radek se 132 body
  Na 5. místě byl p. Magey Jan se 105 body

Výroční členská schůze MO ČRS Třinec.

Dne 28.3. 2015 od 9:00 hod se koná členská schůze v klubovně MO na Glejtovně.

Brigáda.

Oznamujeme všem členům možnost odpracovat brigádnickou povinnost na výlovech chovných potoků, které se budou konat
ve dnech : 20. - 24.4.2015 od 14:30 do 19.30 hodin.
Odjezd od klubovny v Třinci. Zájemci hlaste se u hospodáře pstruhových vod           p. Sikory na mobil : 603552977.
Vysoké holínky nutností.

 

Dne 1. - 3.května 2015  proběhne na rybnících ve Střitěži

RYBOLOV MLÁDEŽE od 12 – 15 let

Cena : 350,- kč

 

V ceně je zahrnuto :ubytování, strava:

Pátek: svačina, večeře č.1, večeře č.2

Sobota: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře č.1, večeře č.2,

Neděle: snídaně, svačina, oběd. Nápoje pro všechny dny pobytu.

 

Nutno vzít sebou: přezůvky, hygienické potřeby, zdrav.průkaz poj., teplé oblečení, pláštěnku,  gumáky, rybářské nástrahy a náčiní, SPACÍ PYTEL

Je nutné aby mládežník byl vlastníkem povolenky pro mimopstruhové vody.

Doprava po vlastní ose: nástup:  1.5.15 v 15,00 hod.na ryb.ve Střítěži /chata/

                                       ukončení: 3.5.15 v 13,00 hod. / vyzvednutí děti /

 

 

inf.: Pyszko Radek  tel. 731 492 779

Na základě návrhu a odsouhlasení Sněmu ČRS ze dne 22.11.2014 se prodlužuje termín zaplacení členské známky do dubna. (v minulém roce byl termín do konce února)

22.10.2014 byli do revíru Stonávka 3A a Olše 5A - Kanaďanka, vysazeni kapři K3 v tržní velikosti.Dovezli a vysadili pánové Sikora M.,Loboziak, Sikora St. a Bulawa

hospodář MO

Ve středu 15.10.2014 byli do pstruhové Olše vysazeni lipani.Tyto ryby věnovali hokejisté HC Oceláři třineckým rybářům. Lipany vysazoval osobně Jirka Polanský se svojí manželkou Blankou a dcerkou Claudinkou. Jirka Polanský stál u zrodu myšlenky navýšit stav lipana na Olši, který je katastrofální především z důvodů predace vydry, volavky, kormorána a morčáka.Požádal spoluhráče v šatně, zda-li by finančně nepřispěli na tuto akci, která je velice pozitívní ve vztahu k přírodě.Poděkování patří tedy hráčům Třince.

hospodář MO

 V neděli 12.10.2014 byli do revíru Olše 5 MP vysazeni pstruzi duhoví. 

hospodář MO

11.10.2014 byli do Stříteže a Kanaďanky vysazeni líni. Vysazení provedl p.Miroslav Sikora

hospodář MO

10.10. byl do Stříteže a Kanaďanky vysazen amur.Vysazení provedl p. Loboziak a Sikora St.

hospodář MO

3.10. a 4.10. se konaly výlovy chovných rybníků ve Stříteži.

hospodář MO

27.9.2014 bylo do revíru Olše 5 a Olše 5P vysazeno 6 000 ks ostroretky stěhovavé. Vysazovali pánové Roman Kovařík a Petr Bromek.

hospodář MO

Z důvodu zvýšené a zakalené Olše, byli duháci vysazeni pouze do Kanaďanky.Řeka se zarybní koncem měsíce.

hospodář MO

Ve středu 10.9.2014 budou do MP revíru Olše 5 a Olše 5A vysazeni pstruzi duhoví.

hospodář MO

V pondělí 25.8.2014 budou do pstruhových revírů MO ČRS Třinec - Olše 5P a Tyra1 vysazeni pstruzi duhoví.

hospodář MO

Ve středu 16.7.2014 bylo do revíru Stonávka 3A (Střítěž) a Olše 5A (Kanaďanka) vysazeno celkem 400 kg kapra.

                                                                hospodář MO

10.07.2014 bylo do revíru Stonávka 3A vysazeno 2 kg odkrmeného úhoře. 

Vysazení provedl p. Loboziak

Dne 30.5.2014 bylo do revíru Olše 5 vysazeno 24 kg (cca 8000 ks) odkrmeného úhořího monté financovaného z EU prostřednictvím Státního Zemědělského Intervenčního Fondu.

5.5.2014 v 17:00hod byl na revíru Olše 5 uloven panem Jaroslavem Machalou pstruh obecný 54cm, vážící 2,5kg. 

Gratulujeme!

Výsledky jarních rybářských závodů.

 

 Závodů se zůčastnilo 49 lovících.
 Bylo uloveno celkem 34 kaprů, z toho 11 nad 50 cm, 1 amur a 1 plotice.
 
 
  1.místo  p.SKARKE Roman  240 bodů ( 5ks kapra)
 
  2.místo  p. HECZKO Tomáš  199 bodů ( 4ks kapra)
 
  3.místo  p. VÁNI Vlastimil     144 bodů (3ks kapra)

 

Na revíru OLŠE 5A - Kanaďanka byl dne 7.10.2013  uloven kapr 87cm. Ryba vrácena vodě.Lovec: Bryš Tadeáš MO TŘINEC.Kontroloval RS.Miroslav Sikora.Nádherný Šupináč bez kazu. :-)

BLAHOPŘEJEME

Vážení návštěvníci našeho webu,

máte-li zajímavé fotky související s rybařinou a chcete-li se o ně podělit s ostatními,zašlete je prosím na adresu :  rybaritrinec@seznam.cz

 

 

Vítejte na našem webu

MO ČRS Třinec je občanské sdružení,které má více jak 800 členů.Dozvíte se zde aktuální novinky z činnosti naší organizace.Termíny akcí,brigád a ostatního dění kolem našich revírů.

 

 

Čínské přísloví:

"Chceš-li býti šťastný jeden den -

opij se.

Chceš-li býti šťasten měsíc -

ožeň se.

Chceš-li býti šťasten celý život -

staň se rybářem."

 

Vysazení amura 2021