Zásady lovu ryb na Glejtovně pro lovící.

Vstup je povolen pouze po předchozím zakoupení platné povolenky k lovu u vchodu do areálu MO ČRS Třinec. Bez platné povolenky je vstup všem osobám zakázán, pokud dozor neurčí jinak!

Lovit je povoleno po zakoupení povolenky.

 - Pro člena MO Třinec za 80 Kč na jeden prut maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Lovící si může zakoupit lov na max. dva pruty. Doplatek za druhý prut je rovněž 80 Kč.

 - Ostatní lovící za 100 Kč na jeden prut maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Lovící si může zakoupit lov na max. dva pruty. Doplatek za druhý prut je rovněž 100 Kč.

Lovící si může ponechat ulovenou rybu – 1 kus Kapr 40 cm až 60 cm, 1 kus Amur 50 cm až 70 cm a Pstruh duhový  2 kusy  25 cm až 50 cm. Je zakázáno ryby měnit po zasakování. Pstruha je povoleno lovit jen na mušku nebo plavanou.

Ceník ulovených ryb ušlechtilých Kapr, Amur.

Členové MO Třinec s platnou členskou známkou zaplatí za rybu do 3 kg 120Kč.  Nad 3 kg 80 Kč za každé překročené kilo. Ostatní lovící zaplatí za každé kilo ulovené ryby  90 Kč. 

Ceník ulovených ryb lososovitých Pstruh duhový.

Členové MO Třinec s platnou členskou známkou zaplatí za kilo ulovené ryby 120 Kč. Ostatní lovící zaplatí za kilo ulovené ryby  160 Kč. 

Kdo poruší zásady lovu, nebo bude rušit ostatní lovící, čí jinak narušovat veřejný pořádek,  bude z areálu vykázán bez jakékoliv náhrady.

Ostatní ryby jsou celoročně hájeny, včetně dravců, pokud výbor MO nerozhodne jinak.  Lovící je povinen se řídit rybářským řádem.

Lovícímu lze zapůjčit prut za poplatek 50 Kč.    

Český rybářský svaz z.s.

                                                                            místní organizace Třínec