Jak se stát rybářem? Zde!  www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/novy-clen

Termín školení se dozvíte po dotazu na adrese: rybaritrinec@seznam.cz