Informace o nás

Český rybářský svaz


  Je občanské sdružení, které působí ve všech krajích a je sdruženo do ústředí na Radě Českého rybářského svazu se sídlem v Praze. Posláním ČRS je starost o rybářské revíry,chov ryb a jejich vysazování do revírů, ochrana ryb a živočichů, práce s mládeží a se sportovními odbory svazu. V ČR je registrováno kolem 300 tisíc členů, což je velmi početná základna. Rybářský sport pod hlavičkou ČRS má dlouhodobou tradici. Výsledky jednotlivých sportovních odborů hovoří samy za sebe. Tolik titulů mistrů světa a Evropy nemá žádný jiný sport v ČR. Bohužel tyto výsledky nejsou pro ČR tak zajímavé,jako třeba tituly v hokeji nebo ve fotbale. Třinecká organizace má víc jak 800 členů.Poskytuje jedinečnou možnost aktivního využití volnočasových činností spojených s pobytem v přírodě.