Revizní komise

Předseda - MUDr. Roland Szuscik

Člen                       Malý Jan

Člen                       Radim Landecki