Dětské rybářské závody

21.04.2011 14:30

ČRS Třinec a DDM Třinec pořádá pro mládež do 15 let i pro nečleny ČRS
Rybářské závody dětí

konané dne 21.4. 2011 (čtvrtek) u klubovny

ČRS Třinec

od 14,30 do 18,00 hod.

Od 27.4. bude každou středu ve stejnou dobu probíhat u klubovny lov mládeže do 15 let,

až do prázdnin.

Zájemci o Rybářský víkend mládeže

na Střítěži konané v termínu od 6.-8.5.2011

ať se kontaktují :

Pyszko Radek tel. 731 492 779

Lov dle rybářského řádu.