Úhoří monté.

10.07.2014 15:00

10.07.2014 bylo do revíru Stonávka 3A vysazeno 2 kg odkrmeného úhoře.