Vysazení úhoře

28.08.2013 00:00

Do revíru Stonávka 3A bylo vysazeno 3 kg odkrmeného úhoře, do revíru Olše 5A vysazeno 1 kg.