Záchranný odlov na Olši

15.02.2014 11:01

15.2.2014 Byl dle požadavku firmy UNIGEO proveden záchranný odlov ryb elektroagregátem z důvodu bagrování a odběru vzorků pro analýzu stavu dna řeky.Jednalo se o prostor kolem ústí Líštnice a koksovny TŽ. Bylo odloveno 334 ks ryb, které byly převezena nad splav u 1 ZŠ. Akce se účastnilo 12 členů MO Třinec